یـــــــــــــک خــــــــــطــــــی

یـــــــــــکــــــــــ خطـــــیـــــــــ هـــــایـــــ مــــــــنــــــ

مرز مشـترک منو تو دیواریست به بلندای دیوار حایل

نوشته شده در جمعه بیست و ششم آبان 1391ساعت 9:20 توسط میلادمیم| |

عشق در این روزگار حتی بهای کشک را ندارد.

نوشته شده در دوشنبه هشتم آبان 1391ساعت 8:49 توسط میلادمیم| |

اگــــــــر انــــسانها جای خداوند بودن


                                                سنگ روی سـنگـــــ بــند نمـــــیشد

نوشته شده در یکشنبه نوزدهم شهریور 1391ساعت 18:27 توسط میلادمیم| |

این روزهــــــــــــا از عذاب وجــــــــدان خلـــــــــــــــــــــاصی نـــــــــــــــــدارم

نوشته شده در شنبه هجدهم شهریور 1391ساعت 22:49 توسط میلادمیم| |

مــــــــــالیـــــاتـــــــــــ :

                                              شـــــکل نونوارشده ی گدایی توسط.......

نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391ساعت 10:45 توسط میلادمیم| |

باز هم انگاری کاسه ی گدایی به دست گرفتن

                                    این روزها باب شده است اما به نوع دیگرش

نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم شهریور 1391ساعت 10:44 توسط میلادمیم| |

دل دادن به دلی که دلداده ی دل دیگریست 

                                     عاشقی نیست دل مردگیست


پ ن: اینم از متن عاشقونه تا هی به من نگن وبت چرا عاشقونه نیست اما عاشقی اینجامعنانداره

نوشته شده در یکشنبه دوازدهم شهریور 1391ساعت 18:19 توسط میلادمیم| |

ایـــنــــ روزهــــــــــا هــــــــــر

بـــــی ســــر و پــــایــیـــ لــــــــــــاف  عــــاشقی میــزند

نوشته شده در چهارشنبه هشتم شهریور 1391ساعت 10:54 توسط میلادمیم| |

احـــوال مردمان امروز شده کار کردن از صبح خروســ خوانـــ تا بوق سگـــ

نوشته شده در شنبه چهارم شهریور 1391ساعت 15:35 توسط میلادمیم| |

شهریور شده اما انگار شهر یور شده

نوشته شده در پنجشنبه دوم شهریور 1391ساعت 19:25 توسط میلادمیم| |

Design By : nightSelect.com